Staat Barbados


Staatsvorm van Barbados

Barbados is eeuwenlang een kolonie geweest van de Britten, nog steeds is de Britse vorstin het staatshoofd van Barbados. De Britse vorstin wordt in Barbados vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal.
Barbados kent op papier twaalf gemeenten. Al deze gemeenten vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de sociale regering waardoor er een constant regeringssysteem ontstaat. De gemeenschappen van Barbados zijn aangesloten bij de Verenigde Naties en een onderdeel van haar suborganisaties zoals het Gemenebest en de Caribische Gemeenschap. Daarnaast is Barbados een geassocieerd lid van de Europese Unie.
Barbados is een democratisch koninkrijk met koningin Elizabeth II als hoofd van het eiland. Het eiland is hier niet helemaal tevreden mee en pleit voor een situatiewijziging waarin een republiek ingesteld zou worden met een ceremoniële president. Toch heeft Barbados er geen problemen mee binnen het Britse Gemenebest te blijven.

Regering van Barbados

Iedere vijf jaar wordt er een vergadering gehouden over de wetgevende en wordt er voor een periode van vijf jaar gekozen. Deze vergaderingen bestaan uit twee kamers. Gemiddeld genomen ligt de politieke macht in handen van het zwarte bevolkingsdeel.
De economie daarentegen heeft zijn macht liggen bij een klein groepje, buitenlandse elitaire, blanken. De koningin Elizabeth II heeft niet de uitvoerende macht in Barbados, deze ligt bij de minister-president en zijn kabinet. De premier is net zoals in Nederland vaak de leider van de grootste partij.
Het parlement van Barbados telt in totaal zo’n 30 leden. Deze leden worden gekozen door middel van een algemeen kiesrecht die plaats vindt eens in de vijf jaar. Een onderdeel van het kabinet op Barbados is het Hogerhuis de Senaat. Het Hogerhuis de Senaat bestaat uit 21 leden die worden gekozen door de gouverneur-generaal die de uitvoerende macht heeft.